Bộ sưu tập

BẦU CỬ VÒNG 1 ĐÁNH DẤU SỰ CHIA RẼ KHÁ LỚN TRONG NƯỚC PHÁP

This gallery contains 1 photo.

Nước Pháp đang bước vào sự kiện chính trị quan trọng của mình đó là cuộc bầu cử Tổng thống quyết định con đường đi của nước Pháp trong thời gian tới. Trước cuộc bầu cử này nước Pháp xuất … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

DẤU HIỆU CHO THẤY XÃ HỘI MỸ ĐANG PHÂN HÓA VÀ BẤT ỔN SÂU SẮC

This gallery contains 1 photo.

Người ta vẫn hay nhắc đến những vấn đề nội tại nảy sinh ngay trong lòng nước Mỹ giống như cơ bão giữa chốn thiên đường vậy. Mối hiểm họa khủng bố, nạn phân biệt chủng tộc, tôn giáo, nạn … Tiếp tục đọc