Bộ sưu tập

BẦU CỬ VÒNG 1 ĐÁNH DẤU SỰ CHIA RẼ KHÁ LỚN TRONG NƯỚC PHÁP

This gallery contains 1 photo.

Nước Pháp đang bước vào sự kiện chính trị quan trọng của mình đó là cuộc bầu cử Tổng thống quyết định con đường đi của nước Pháp trong thời gian tới. Trước cuộc bầu cử này nước Pháp xuất … Tiếp tục đọc