Bộ sưu tập

lại thêm một con chó hám xương. cơ mà ngu!

This gallery contains 1 photo.

Chính trị vẫn là mảnh đất béo bở để bọn đểu chọc ngoáy. Bọn phản động thì cứ cố mà bơi vào gây sự, bày trò biểu tình này nọ, còn bọn ở ngoài thèm quá thì chịu khó giở … Tiếp tục đọc