Gallery

NHẬN DIỆN CÁC “VÒI BẠCH TUỘC” CỦA VIỆT TÂN Ở VIỆT NAM

This gallery contains 3 photos.

Việt Tân – Tổ chức khủng bố đã được Bộ Công an công khai vạch trần trước công luận. http://vtv.vn/trong-nuoc/bo-cong-an-thong-bao-chinh-thuc-ve-to-chuc-khung-bo-viet-tan-20161007113855792.htm Trên đây là một số lời giới thiệu qua về tổ chức Việt Tân. Trong giai đoạn hiện nay để … Đọc tiếp