Gallery

BÀN VỀ VIỆC NGUYỄN ĐÌNH THỤC KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN GÂY RỐI AN NINH TRẬT TỰ VÀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ (P2)

This gallery contains 2 photos.

Trở lại vụ bạo loạn do linh mục Thục xúi giục giáo dân gây ra. Vẫn cái trò “bình cũ rưỡu mới”, linh mục Nguyễn Đình Thục đã đánh trúng tâm lý của người dân kết hợp với sự nhẹ … Đọc tiếp

Gallery

BÀN VỀ VIỆC NGUYỄN ĐÌNH THỤC KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN GÂY RỐI AN NINH TRẬT TỰ VÀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ (P1)

This gallery contains 2 photos.

Những ngày qua, mặc dù thời tiết tại các tỉnh miền trung nằm trong vùng không khí lạnh nhưng sức nóng về cái gọi là cuộc tuần hành, biểu tình, khiếu kiện Formosa do những con quỷ đội lốt thầy … Đọc tiếp